Ekspertyzy na wysokości

Ekspertyza techniczna polega na sporządzeniu protokołu, w którym znajduje się szczegółowy opis badanych elementów konstrukcji, jej wymiarów, materiałów, z jakich jest wykonana oraz stanu ich zużycia. Ocenia się również ogólny stan obiektu oraz bada się go pod kątem powstałych zniszczeń. Inżynier najpierw przeprowadza oględziny obiektu, następnie dokonuje stosownych pomiarów, a później na tej podstawie sporządza dokumentację. Bardzo ważnym elementem jest zamieszczenie zaleceń, co do koniecznych napraw oraz wskazanych prac remontowych.

Ekspertyzy techniczne wykonuje się na przykład, gdy:

  • zauważymy pęknięcia lub inne zniszczenia na powierzchni obiektu;
  • mamy do czynienia z częstymi awariami obiektu;
  • w postępowaniu sądowym pojawiają się niejasności;
  • zamierzamy dokonać zakupu nieruchomości;
  • mamy wątpliwości, co do jakości przeprowadzonych w przeszłości prac budowlanych;
  • planujemy przebudowę lub modernizację;
  • chcemy dowiedzieć się czy nasze rozwiązania projektowe są efektywne.

Ekspertyzy na wysokości wykonują tylko odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie inżynierowie posiadający stosowne uprawnienia, ponieważ nieznajomość lub nieprzestrzeganie zasad i prawa w takich okolicznościach wiąże się z ogromnym ryzykiem. Używamy specjalistycznego sprzętu, który umożliwia dokonanie ekspertyzy z dostępu linowego w bezpiecznych warunkach. Ekspertyzy na wysokości dotyczą przeważnie budynków, konstrukcji stalowych, kominów.
Regularnie przeprowadzane ekspertyzy na wysokości pozwalają utrzymać właściwy poziom bezpieczeństwa, a także zmniejszyć wydatki związane z pracami dekarskimi lub remontem elewacji.
Wybierając naszą ekipę możesz być pewny, że ekspertyza będzie obiektywna, solidna i poprawna. Jesteśmy elastyczni, jeżeli chodzi o terminy, wszystko zależy od rodzaju zlecenia, więc zadzwoń już dziś i przedstaw nam szczegóły!
Oprócz Warszawy obsługujemy też inne większe mazowieckie miasta, jak Płock, Radom czy Siedlce.