Prace antykorozyjne

Na korozję narażone są niestety wszelkie konstrukcje stalowe, zwłaszcza te na które bezpośredni wpływ mają niekorzystne warunki atmosferyczne: m.in. elementy kominów przemysłowych, masztów, mostów bądź wiaduktów oraz silosów. Regularnie należy zatem wykonywać na nich prace antykorozyjne, związane zarówno z usuwaniem rdzy jak i zabezpieczaniem przed nią i jej szkodliwym działaniem. Nasza firma zajmuje się czyszczeniem konstrukcji stalowych, malowaniem oraz skuteczną ich ochroną poprzez specjalistyczne pokrycia antykorozyjne. W przypadku gdy wspomniane prace antykorozyjne nie wystarczą, bowiem doszło do dotkliwych uszkodzeń, jesteśmy też w stanie wymienić elementy lub wykonać wzmocnienienie konstrukcji. Dostęp linowy umożliwia nam zaś realizowanie robót na każdej wysokości, również w trudnodostępnych miejscach.