Prace alpinistyczne

Prace alpinistycze polegają na wykonaniu określonych czynności w miejscach do których w normalny sposób nie ma dostępu lub dostęp ten jest utrudniony lub niebezpieczny.

Zastosowanie technik zabezpieczających przed upadkiem z wysokości w trakcie prac na wysokości pozwala na wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyka wypadku i pozwala na wykonanie prac niemożliwych do zrealizowania w inny sposób.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za pracę na wysokości uważa się prace wykonywane już na wysokości od 1,5 m nad poziomem terenu (podłogi).

Wykonywanie prac na wysokości zgodnie z przepisami nakłada na pracodawcę obowiązek odpowiedniego przeszkolenia pracowników, zapewnienia całej ekipie właściwego poziomu wyszkolenia technicznego, odpowiedniego wyposażenia w sprzęt, ubezpieczenia pracowników i firmy oraz posiadanie właściwie prowadzonej i uprawnionej firmy.

Drugą stroną medalu jest doświadczenie firmy co można sprawdzić częściowo w trakcie rozmów wstępnych z właścicielem, natomiast kompetencja pracowników ujawni się dopiero podczas wykonywania zlecenia a odpowiednie uprawnienia po wypadku lub szkodzie.

Z tego względu szczególnie ważne jest to czy firma ma stałą ekipę czy ludzi zatrudnionych „na czarno” lub „z łapanki” oraz czy ma za sobą coś więcej niż właściciela firmy.

W ostatnich latach szczególnie wyraźne stało się zróżnicowanie pochodzenia określeń takich jak ”robotnik wysokościowy”, „alpinizm przemysłowy”, które najczęściej obejmują ludzi posiadających jakieś doświadczenie w pracy na wysokości wyniesione z dawnych zakładów przemysłowych. Są to często osoby dla których praca wysokościowa ograniczała się do przypięcia pasa do barierki.

Według mnie najlepszą osobą do prac na wysokości jest człowiek, który posiada kilka predestynacji do prac wysokościowych:

  • doświadczenie wyniesione ze wspinaczki sportowej dające ogromną swobodę w zastosowaniu sprzętu oraz obycie z wysokością i przestrzenią;
  • kilkuletnie różnorodne i intensywne doświadczenie w pracach wysokościowych pozwalające na bezpieczną i szybką pracę wraz z właściwym traktowaniem obiektu na którym prowadzone są prace oraz prawidłowym wykonaniu przedmiotu zlecenia;
  • wiedzy technicznej dotyczącej materiałoznawstwa, elektronarzędzi, technik montażowych oraz wyobraźni;
  • wyposażeniu w odpowiedni sprzęt osobisty pozwalający na prawidłowe czyli bezpieczne i szybkie obsługiwanie stanowisk pracy oraz wyposażenie w odpowiednie narzędzia umożliwiające koncentrację na efektywności wykonywanej pracy a nie na kombinowaniu w jaki sposób wykonać pracę tandetnymi narzędziami lub prowizorycznie coś zamontować.

Tak więc zastosowanie technik wysokościowych i alpinistycznych w pracach na wysokości pozwala wykonać szybko i ze znacznym obniżeniem kosztów roboty w miejscach gdzie potrzebna jest doświadczona i sprawna ekipa zdolna samodzielnie i kompleksowo wykonać usługę przejmując odpowiedzialność i działając zgodnie z przepisami.

Natomiast wybór właściwej firmy to już rzecz należąca do zleceniodawcy.